Σάββατο, 16 Ιουλίου 2011

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ KODAK INSTAMATIC CAMERA 66XΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ KODAK INSTAMATIC CAMERA 66X
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ KODAK INSTAMATIC CAMERA 66X
Τιμή 25 ευρω
Διεύθυνση επαφής:

Miranda 35 AF


Φωτογραφική μηχανή Miranda 35 AF και αυτόματο φλάς, με θήκη.


Τιμή : 120 € 
Διεύθυνση επαφής :

Φωτογραφική μηχανή Topico NC 992F


Φωτογραφική μηχανή Topico NC 992F.
Τιμή 25 ευρώ.
Διεύθυνση επαφής:

Φωτογραφική μηχανή Kodak istamatic 33camera μέ θήκη.


Φωτογραφική μηχανή Kodak istamatic 33camera μέ θήκη.
τιμή 50 ευρώ
Διεύθυνση επαφής :

Φωτογραφική μηχανή Kodak istamatic 33camera μέ θήκη.

Φωτογραφική μηχανή Kodak istamatic 33camera μέ θήκη.

τιμή 50 ευρώ
 Διεύθυνση επαφής :